Teisė žinoti savo kilmę

Jūs turite teisę sužinoti informaciją apie savo kilmę, dėl kurios galėtų būti atskleista tiesa apie svarbius jūsų asmens tapatybės aspektus. Ši teisė sudaro teisės į privataus ir šeimos gyvenimo dalį.

Informacija apie jūsų kilmę apima jūsų tėvų tapatybę ir jūsų gimimo ir auklėjimo aplinkybes, jei ši informacija nesukelia žalos ir įstatyme nenumatyta kitaip. Iš dalies ši teisė sutampa su bendresne teise susipažinti su savo duomenimis, jei informaciją apie jūsų kilmę tam tikra forma saugo valstybė. 

Teisė žinoti savo kilmę taip pat gali būti susijusi su tėvystės nustatymu, jei biologinis ryšys su tėvu nėra teisiškai įtvirtintas.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje galite sužinoti kokia informacija apie jūsų kilmę yra prieinama ir kaip prašyti šios informacijos iš valstybės institucijų.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma