Ryšys, kuris egzistuoja tarp jūsų kaip tėvų ir vaiko, net jei jūs negyvenate kartu, formuoja jūsų šeimos santykius. Biologiniai ir (arba) teisiniai santykiai su vaiku sukuria naujas teises ir pareigas tiek tėvams, tiek vaikui – pvz., teisę į abipusį bendravimą, tėvų pareigą prisidėti prie vaikų išlaikymo.

Tėvystė apima įvairius aspektus, į kuriuos įtraukiamos ir kuriuose saugomos žmogaus teisės, pvz., pasirinkimas tapti (ar netapti) tėvais, teisinis tėvų ir vaikų santykių pripažinimas ir skirtingos tėvų teisės.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje galite sužinoti apie teisinį santykių su vaiku pripažinimą, įvaikinimo procedūrą ir įvairias tėvų teises. Galite sužinoti apie tai, kaip jūsų interesai turi būti subalansuoti su kitų asmenų interesais, įskaitant konfliktų dėl vaikų atveju, ir kaip apsaugoti santykius su savo vaiku.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma