Kas yra smurtas artimoje aplinkoje?

Smurtas artimoje aplinkoje tai bet kokia veika toje pačioje gyvenamojoje erdvėje, šeimoje, intymiuose santykiuose, tarp esamų ar buvusių partnerių. Daugumoje visuomenių smurto aukomis dažniausiai tampa moterys.

Smurtas artimoje aplinkoje suprantamas kaip bet koks fizinis, seksualinis, žodinis, emocinis, ekonominis smurtas, kai smurtiniai veiksmai yra padaromi esant santykiams tarp partnerių arba buvusių partnerių, nepaisant to ar tokie santykiai yra (buvo) formalizuoti, taip pat tarp pirmos eilės giminų (vaikų ir tėvų), antros eilės giminų (anūkų, senelių, brolių, seserų). Atsižvelgiama ir į tai ar smurtautojas ir auka gyveno toje pačioje erdvėje.

Smurtas artimoje aplinkoje ir diskriminacija

Smurto artimoje aplinkoje aukomis dažniausiai tampa moterys todėl smurtas artimoje aplinkoje laikomas diskriminacijos prieš moteris forma. Smurto artimoje aplinkoje problema turi būti sprendžiama plačiau, nei tik sprendžiant smurto apraiškas santykiuose, nes tai nėra pagrindinė problema. Manoma, kad smurtą artimoje aplinkoje skatina kitos diskriminacijos prieš moteris formos darbe, viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje ir t.t.

Specialūs smurto artimoje aplinkoje bruožai

Smurtas artimoje aplinkoje yra fizinio, seksualinio, žodinio, emocinio ar ekonominio smurto ciklas, kuris kartojamas vis dažniau ir dažniau. Smurtautojas (pvz., partneris ar giminaitis) naudoja smurtą siekiant įgyti daugiau galios ir kontroliuoti auką.

Galia ir aukos kontrolė smurto artimoje aplinkoje situacijoje yra specialūs bruožai, kurie padeda šias smurto apraiškas išskirti iš kitų. Siekiant padėti aukai pasitraukti iš situacijos, kurioje smurtas artimoje aplinkoje gali tęstis, būtina ne tik perprasti smurto artimoje aplinkoje bruožus, bet ir padėti aukai su saugaus pasitraukimo strategija bei suteikti pagalbą apsaugant auką.

Apie šį skyrių

Šis Gido skyrius paaiškina kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje ir kokios žmogaus teisės gali būti pažeistos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma