Procedūra

Auka ar bet kuris kitas asmuo gali pateikti pranešimą policijai dėl smurto artimoje aplinkoje ir policija turėtų pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo proceso kodeksą.

Baudžiamojo proceso pradžia

Policija turi pareigą pradėti ikiteisminį tyrimą, kai yra pranešama apie nusikalstamą veiką, net jeigu apie tai praneša ne pati auka.

Sprendimo apskundimas

Policijai atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą arba jį nutraukus (sprendimas turi būti priimtas raštu ir pranešėjas turi būti informuotas), auka turi teisę apskųsti šį sprendimą prokurorui per 7 dienas nuo jo gavimo. Prokuroras privalo išnagrinėti skundą ir gali jį visiškai ar iš dalies pakeisti arba jį panaikinti.

Prokuroro sprendimas dėl skundo tenkinimo ar atmetimo gali būti skundžiamas. Apskundimo terminai ir procedūra nurodomi prokuroro sprendime.

Jeigu auka mano, kad jo/jos teisės buvo pažeistos, auka gali pateikti peticiją Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Pažeidžiamos aukos

Smurto artimoje aukos yra pripažįstamos pažeidžiamomis aukomis. Tai reiškia, kad smurto artimoje aplinkoje aukoms baudžiamajame procese turėtų būti suteikiama galimybė:

  • Dalyvauti proceso veiksmuose su artimu asmeniu, pvz., asmeniu, su kuriuo auka jaučiasi saugiai, šis asmuo neprivalo būti advokatas ar aukos teisinis atstovas
  • Būti apklausiamoms specialiame kambaryje, kuriame nebūtų pašalinių asmenų
  • Būti apklausiamoms nuotolinėmis priemonėmis (ne teismo patalpose)
  • Gauti informaciją apie sulaikyto ar nuteisto asmens paleidimą į laisvę arba pabėgimą iš laisvės apribojimo vietos

Egzistuoja rizika, kad pažeidžiamos aukos, nesiėmus tinkamų priemonių, gali nukentėti pakartotinai baudžiamojo proceso metu. Užtikrinant aukų saugumą, teisėsaugos pareigūnai turėtų vykdyti proceso veiksmus taikant apsaugos priemones, pvz., draudžiant smurtautojui artintis prie aukos ar lankytis konkrečioje vietoje.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma