Tam tikrose situacijose galite būti sulaikyti, kad be teisinio pagrindo neatvyktumėte į šalį ar joje nebūtumėte. Tačiau ši procedūra turi būti atlikta teisėtai ir nepažeidžiant žmogaus teisių.

Fizinė laisvė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Niekas neturi teisės apriboti jūsų fizinės laisvės be tinkamo pagrindo. Tam tikrose situacijose valstybinės valdžios institucijos turi svarbių priežasčių neleisti žmonėms be teisinio pagrindo atvykti į šalį arba joje būti. 

Galimos šios dvi situacijos:

Sulaikymas ir žmogaus teisės

Teisės aktai leidžia tokiu atveju jus sulaikyti, tačiau sulaikymo procedūra turi būti atlikta teisėtai ir nesavavališkai. Tai reiškia, kad sulaikymo pagrindas turi būti numatytas įstatyme, o valdžios institucijos privalo laikytis aiškiai nustatytų procedūrų ir su jumis elgtis humaniškai. Sulaikymo metu gali būti pažeistos tokios žmogaus teisės kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisė į gyvybę, draudimas nežmoniškai elgtis, žeminti ir kankinti ir teisė į privatų gyvenimą.

Apie šį Gidą

Šiame Gide aprašomos situacijos, kada jus gali sulaikyti, procedūros, kurių privaloma laikytis, kaip privalu su jumis elgtis ir kokie žmogaus teisių pažeidimai gali būti padaryti vienu ar kitu atveju sulaikymo metu. 

svarbu Šiame Gide pateikiamos tik rekomendacijos ir gairės jūsų sulaikymo atveju, jeigu atvykote į šalį neturėdami teisinio pagrindo arba prašydami prieglobsčio. Gide iš esmės neaiškinami pagrindai, kuriais remiantis galima reikalauti įleisti į šalį ir būti joje, taip pat neaiškinama, kaip prašyti prieglobsčio. 

Įvertinkite savo žinias

Jei naudojate Gidą mokymosi tikslais, Gidas sudaro galimybę pasitikrinti savo žinias apie Gide esančias žmogaus teisių temas atliekant testus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma