Valstybinės valdžios institucijoms leidžiama sulaikyti jus, jeigu atvykote į Lietuvą ar esate joje neturėdami tam teisinio pagrindo. Tačiau sulaikymas yra labai griežtas laisvės apribojimas, todėl jis turi būti teisėtas. Sulaikymo pagrindas yra nustatytas Įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties

Be to, sulaikymo metu draudžiamas nežmoniškas elgesys. Kitaip tariant, jums turi būti suteiktos tinkamos sąlygos ir apsauga nuo visų formų smurto ir prievartos. 

Jeigu buvote sulaikyti neteisėtai ir nukentėjote nuo nežmoniško elgesio ir žeminimo, galėjo būti pažeistos tokios žmogaus teisės kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisė į gyvybę, draudimas elgtis nežmoniškai, žeminti ir kankinti ir teisė į privatų gyvenimą.

Apie šį Gidą

Šiame Gide paaiškinamas pagrindas, kuriuo remiantis galite būti sulaikyti, kaip jus turi sulaikyti, kad sulaikymas būtų teisėtas, pagrindinės teisės, kurias turite sulaikymo metu, kur būsite laikomas ir kaip su jumis turi elgtis. Gide taip pat paaiškinama, kur ir kaip galite pasiskųsti dėl sulaikymo. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma