Valstybės valdžios institucijoms kartais leidžiama jus sulaikyti, jeigu atvykote į Lietuvą prašyti prieglobsčio. Tačiau sulaikymas yra labai griežtas laisvės apribojimas, todėl sulaikymas prieglobsčio atveju leidžiamas tik tam tikrais atvejais ir laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos (procedūros). Šio sulaikymo pagrindai numatyti Įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties.  

Be to, sulaikymo metu draudžiamas nežmoniškas elgesys. Kitaip tariant, turite būti laikomi atitinkamomis sąlygomis ir apsaugoti nuo visų formų smurto ir prievartos. 

Jeigu buvote sulaikyti neteisėtai ir patyrėte nežmonišką ir žeminantį elgesį, galėjo būti pažeistos tokios žmogaus teisės kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisė į gyvybę, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar kankinimų draudimas ir teisė į privatų gyvenimą.

Apie šį Gidą

Šiame Gide paaiškinami pagrindai, kuriems esant galite būti sulaikomi, kada sulaikymas laikomas neteisėtu, pagrindinės teisės, kurias turite sulaikymo metu, kur būsite laikomi ir kaip reikia su jumis elgtis. Atmintinėje taip pat paaiškinama, kaip galite pateikti skundą ir apskųsti su sulaikymą. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma