Turite teisę pasiskųsti, jeigu manote, kad sulaikymo laikotarpiu buvo pažeistos jūsų teisės. 

Pirmiausia turite skųstis vietoje – Lietuvos valdžios institucijoms, įstaigoms ir teismams. Kitaip tarptautinės ir Europos institucijos jūsų skundo nepriims. Į tarptautines ir Europos institucijas reikia kreiptis tik tada, kai, jūsų nuomone, Lietuvos institucijos nepatenkino jūsų reikalavimo ištaisyti jūsų teisių pažeidimo. 

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje paaiškinama, kaip ir dėl kokių priežasčių reikia skųstis Lietuvos institucijoms ir teismams. 

Apie skundų pateikimo tarptautinėms ir Europos institucijoms procedūras skaitykite skyriuje Žmogaus teisių gynimo institucijos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma