Jeigu jus sulaiko policija, areštinėje jus galima laikyti ne ilgiau kaip 48 valandas. Skaitykite apie sąlygas policijos areštinėse

Jeigu jus sulaiko sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, jus turi pristatyti į specialias sulaikymui skirtas patalpas arba į specialų sulaikymo centrą. Turite būti laikomi atskirai nuo žmonių, sulaikytų už baudžiamąsias veikas.

Sulaikymo vietoje turite teisę į žmoniškas gyvenimo sąlygas, į medicininę pagalbą, taip pat teisę bendrauti su išoriniu pasauliu.   

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje aprašoma, kaip su jumis turi būti elgiamasi ir koks elgesys gali būti žmogaus teisių pažeidimas. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma