Sveikata yra asmens fizinė, psichinė ir socialinė būsena. Sveikata svarbi kiekvienam žmogui, nepaisant jo amžiaus, lyties, pilietybės ir kitų bruožų.

Sveikata yra sudėtingas konceptas su daugybe dimensijų – svarbūs fiziniai, psichiniai (psichologiniai), socialiniai, emociniai ir dvasiniai aspektai. Fizinės, psichologinės ir emocinės sąlygos apibrėžia asmens gyvenimo kokybę.

Teisė į sveikatą

Teisė į sveikatą yra pamatinė žmogaus teisė, bet ji neturėtų būti suprantama kaip teisė būti sveiku. Valstybė negali garantuoti, kad visi jos gyventojai bus tobulai sveiki, nes sveikatos būklę lemia įvairūs veiksniai, kurių valstybė nekontroliuoja. Todėl tiksliau apibūdinti sveikatą kaip teisę į aukščiausią pasiekiamą fizinės ir psichikos sveikatos standartą.

Valstybė turi pareigas gerbti, saugoti ir įgyvendinti asmenų teisę į sveikatą. Pvz., valstybė turi užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų:

  • pasirinkti ir susisiekti su gydytoju
  • gauti tinkamas medicinos paslaugas
  • gauti informaciją apie savo sveikatą
  • pateikti skundą, jei jo sveikatos teisės buvo pažeistos ir t. t.

Teisė į sveikatą ir žmogaus teisės

Teisė į sveikatą glaudžiai susijusi su įvairiomis žmogaus teisėmis: teise į privatų ir šeimos gyvenimą, nediskriminavimu ir lygybe, laisve ir saugumu, prieiga prie vandens ir tinkamų sanitarinių sąlygų, sveikomis darbo ir aplinkos sąlygomis ir prieiga prie sveikatos švietimo bei informacijos.

Apie šį Gidą

Šio Gido tikslas – paaiškinti „sveikatos“ esmę ir kas yra teisė į sveikatą, kaip ši teisė yra saugoma valstybės ir kaip ja gali naudotis įvairios visuomenės grupės. Šis Gidas taip pat paaiškina pacientų teises, pvz., paciento informuotą sutikimą, privatumą, teisę rinktis gydymą ir kt.

Sužinosite kaip veiksmai gali riboti ir pažeisti jūsų žmogaus teisę į sveikatą ir kam galite pateikti skundą. Su šiomis žiniomis galėsite jaustis labiau užtikrinti priimant sprendimus dėl savo sveikatos ir galėsite identifikuoti galimus jūsų teisių pažeidimus. Ši tema laikui bėgant bus plečiama.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma