Skundas

Paprastai valstybinės institucijos ar įstaigos, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Valstybinės mokesčių inspekcijos, sprendimas skundžiamas dviem etapais.

  1. Pirmiausia turite atlikti standartinę tam tikros valstybinės institucijos apskundimo procedūrą. Dažniausiai tai yra skundo pateikimas tos pačios institucijos aukštesniam valstybės pareigūnui arba departamentui. Taip pat galimai pateikti skundą reikės Administracinių ginčų komisijai. Svarbu nepraleisti galutinio apskundimo termino. Apskundimo tvarka ir terminas visada turi būti nurodyti jūsų skundžiamame sprendime.
  2. Jeigu gautas aukštesnio valstybės pareigūno, departamento ar Administracinių ginčų komisijos sprendimas jūsų netenkina, galite pateikti skundą administraciniam teismui.  

pavyzdys Jeigu nesutinkate su Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus tarnautojo sprendimu, pirmiausia turite pateikti skundą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Jos atsakymą galite skųsti Administraciniam teismui.   

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Šiame Gide atmintinėje aprašomos jūsų garantijos, kai jūsų bylą nagrinėja teismas – tai yra jūsų teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Administracinio teismo procesas turi užtikrinti visas teisės į teisingą bylos nagrinėjimą garantijas. Jūsų teisė į teisingą bylos nagrinėjimą taikoma nuo to momento, kai pateikiate savo pirmą pareiškimą teismui, ir taikoma iki galutinio teismo sprendimo įgyvendinimo. 

Teisėjo vaidmuo

Jums, šio proceso dalyviui, reikalinga didesnė apsauga, nes jūsų oponentas yra valstybė. Todėl administracinio teismo teisėjas vaidina kur kas aktyvesnį vaidmenį negu kitų teismų teisėjai. Administraciniame teisme teisėjas privalo būti aktyvus tirdamas ir nagrinėdamas įrodymus ir visas bylos aplinkybes, turi atlikti nepriklausomą tyrimą, kad galėtų nustatyti, kas iš tikro atsitiko jūsų byloje. Teisėjas privalo išaiškinti jums jūsų teises ir pareigas, įspėti apie proceso sąlygas ir paaiškinti apie galimas pasekmes. Visa tai daroma jūsų naudai, nes tai užtikrina, kad teisėjas nepraleistų kokio svarbaus aspekto, jeigu jūs pamiršote jį paminėti arba tiesiog nesupratote. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma