Kreipimasis į teismą

Jeigu manote, kad valstybės institucija priėmė neteisėtą sprendimą ar atsisakė padaryti tai, kas priklauso pagal jos kompetenciją, turite teisę apskųsti tokius veiksmus administraciniam teismui. Jūsų kreipimuisi į teismą gali būti keliami tam tikri reikalavimai, tačiau jie negali būti tokie griežti, kad negalėtumėte jų įvykdyti.

Turite teisę pateikti skundą prieš valstybės instituciją, kuris būtų nagrinėjamas administraciniame teisme. Tačiau šiai teisei realizuoti nustatytos tam tikros sąlygos: 

Skundo rūšis

Turite pasirinkti tinkamą teismą savo skundui. Administraciniai teismai sprendžia ginčus tik tarp privačių asmenų ir valstybės institucijų, kai šios institucijos įgyvendina valstybės valdžią. 

pavyzdys Jeigu savivaldybė atsisakė išduoti jums leidimą dėl susirinkimo miesto aikštėje organizavimo, galite apskųsti šį sprendimą administraciniam teismui. 

Administracinis teismas nenagrinės teisėsaugos institucijų (pvz., policijos ir prokuratūros) priimtų sprendimų konkrečių baudžiamųjų bylų klausimais.

pavyzdys Jeigu prokuroras priėmė sprendimą pripažinti jus įtariamuoju baudžiamojoje byloje, šio sprendimo negalite apskųsti administraciniam teismui.

Skundas

Kai kuriais atvejais, prieš kreipdamiesi į administracinį teismą, pirmiausia turite apskųsti valstybės institucijos arba įstaigos sprendimą, su kuriuo nesutinkate, tos pačios institucijos aukštesniam valstybės pareigūnui arba departamentui, arba aukštesnei institucijai. Kai kada sprendimą pirmiausia reikia apskųsti Administracinių ginčų komisijai. Taip pat yra daug atvejų, kai ikiteisminio ginčo nagrinėjimas nėra būtinas. Kitaip tariant, galite pasirinkti apskųsti sprendimą ikiteisminei ginčo nagrinėjimo institucijai, pavyzdžiui, Administracinių ginčų komisijai, arba pateikti skundą tiesiai administraciniam teismui. 

pavyzdys Prieš apskųsdami teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimus teismui, turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Reikalavimai

Pateikiant skundą administraciniam teismui, taip pat gali reikėti įvykdyti kitus reikalavimus, pavyzdžiui, laikytis nustatyto skundo padavimo termino arba sumokėti reikiamą žyminį mokestį. Šie reikalavimai negali būti tokie griežti, kad negalėtumėte jų įvykdyti ir neturėtumėte galimybės pateikti savo skundą teismui.  

Mokestis

Pateikdami skundą administraciniam teismui, turėsite sumokėti teismo nustatytą žyminį mokestį. Jeigu dėl finansinės situacijos negalite sumokėti šio mokesčio, galite prašyti teismo, kad jus nuo jo atleistų arba mokestį sumažintų. Administracinių bylų teisenos įstatyme išvardyti kai kurie atvejai, kai žyminio mokesčio mokėti nereikia. 

Terminas

Jeigu jūsų bylą nagrinėjo ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, pavyzdžiui, Administracinių ginčų komisija, jos sprendimo apskundimo terminas yra 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Bet jeigu jūsų skundas gali būti paduodamas tiesiai administraciniam teismui, sprendimo apskundimo terminas yra 1 mėnuo.

Šių terminų būtina griežtai laikytis. Tačiau jeigu ne dėl savo kaltės ar dėl kitų svarbių aplinkybių šį skundo padavimo terminą praleidote, galite prašyti teismo, kad terminą atnaujintų. Prašyti  atnaujinti  terminą turite to paties teismo, kuriam reikėjo nustatytu laiku paduoti skundą. Kartu su prašymu pateikite dokumentus, kurių reikia skundui paduoti.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×