Procedūriniai reikalavimai užtikrina šiuos dalykus:

  • jums yra suteikta galimybė prasmingai dalyvauti teismo procese;
  • teismo procesas yra efektyvus; 
  • teismo procesas yra atviras visuomenei.

Valstybė – jūsų oponentas teisme

Jūsų oponentas administraciniame teisme yra valstybė, kuri visada laikoma stipresne proceso šalimi. Būtent dėl šios administracinių bylų teisenai būdingos savybės administracinis teismas privalo papildomomis pastangomis objektyviai nustatyti teisybę jūsų byloje. 

Garantijos

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą apima daugelį garantijų, kurios užtikrina jums galimybę suprasti, kas vyksta jūsų byloje, ir pateikti savo argumentus teismui lygiomis su valstybe sąlygomis. Šios garantijos taikomos visam procesui, pradedant jūsų teise vartoti tą kalbą, kurią suprantate, ir baigiant jūsų teisėmis apeliacinės instancijos procedūrose, jeigu jos galimos jūsų byloje. 

Siekiant užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teismo procesas turi būti greitas ir efektyvus. Taip pat teismo procesas ir sprendimas turi būti viešai prieinami. Sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas, kad jums ir visuomenei būtų aišku, kodėl teismas nusprendė būtent taip. 

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×