Administracinių nusižengimų teisena

Jeigu nesutinkate su administracine atsakomybe, kurią jums taiko valstybinė institucija, galite inicijuoti administracinio nusižengimo procesą. Taip pat galite būti kviečiamas į teismą, jeigu esate kaltinamas administraciniu nusižengimu, kurį turi tiesiogiai nagrinėti teismas.

Kaltinimai

Jeigu esate kaltinamas administraciniu nusižengimu, vadinasi, jus apkaltino pažeidus įstatymą, tačiau jūsų nusižengimas nėra toks rimtas, kad būtų laikomas nusikaltimu.  

pavyzdys Pavyzdžiui, policija nurodė, kad viršijote greitį arba Valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad vengiate sumokėti nedidelę mokesčių sumą..

Jūsų byla bus nagrinėjama administracinių nusižengimų proceso tvarka, kuri šiek tiek panaši į baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Administracinis nusižengimas skiriasi nuo baudžiamojo nusižengimo tuo, kad administracinis nusižengimas yra laikomas ne tokiu rimtu ir pavojingu.  

Skundas arba šaukimas į teismą

Galite dalyvauti administracinių nusižengimų bylų procese dviem atvejais.

1. Kai norite apskųsti administracinę nuobaudą
Jeigu nesutinkate su administracine atsakomybe, kurią jums paskyrė valstybinė institucija, galite apskųsti šį sprendimą administracinių nusižengimų teisenos nustatyta tvarka. Norėdami tai padaryti, pirmiausia turite atlikti standartinę skundo pateikimo procedūrą

2. Kai esate kviečiamas į teismą
Kai kurias administracinių nusižengimų bylas teismas nagrinėja tiesiogiai. Tokiais atvejais jūsų bylą į teismą perduoda valstybinė institucija. Tada teismas pakvies jus dalyvauti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjime. Jeigu, išnagrinėjus bylą, nesutinkate su jos baigtimi ir norėtumėte apskųsti teismo sprendimą, galite tai padaryti, pateikdami skundą aukštesnės instancijos teismui. Skaitykite daugiau apie apeliacinius skundus.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Pagrindinės teisės ir pareigos, kurias turite administracinių nusižengimų procese, vadinamos teise į teisingą bylos nagrinėjimą

Yra nemažai pagrindinių garantijų, užtikrinančių teisingą bylos nagrinėjimą, kurios administracinių nusižengimų bylų procesui taikomos taip pat kaip baudžiamajam procesui.  

Šios garantijos – tai abiejų bylos šalių (jūsų ir valstybinės institucijos) lygybė, teisė į gynybą ir teisė pateikti įrodymus.

Tačiau kai kurios garantijos gali būti taikomos ne taip griežtai kaip baudžiamojoje byloje. Kiekvienai bylai taikomi reikalavimai priklauso nuo nusižengimo sunkumo ir galimos nuobaudos.

pavyzdys Jeigu jums pateikti kaltinimai rūkymu tam neskirtose vidaus patalpose ir pageidaujate, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėtų bylą žodžiu, teismas turi daugiau laisvės spręsdamas, ar toks nagrinėjimas yra būtinas, palyginus su tokiu pat būtinumu, kai nagrinėjami kaltinimai vairavus transporto priemonę neblaiviam. 

Apie šią atmintinę

Šiame gide pateikiama informacija tik apie jūsų garantijas, turimas, kai bylą nagrinėja teismas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma