Baudžiamoji teisena

Jeigu esate kaltinamas padaręs nusikaltimą, stosite prieš teismą, kuris nagrinės jūsų baudžiamąją bylą. Taip pat galite būti kviečiamas dalyvauti baudžiamajame procese kaip nukentėjusysis ar nusikaltimo liudytojas.