Teisė atsisakyti duoti parodymus

Jūs turite teisę atsisakyti duoti parodymus viso proceso metu, nepriklausomai nuo nusikaltimo, kuriuo esate kaltinamas, sunkumo. Ši teisė galioja nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios.

Atsisakymas duoti parodymus prieš save

Teisė neduoti parodymų prieš save apsaugo jus tuo, kad viso baudžiamojo proceso metu niekas negali priversti jūsų bendradarbiauti ir liudyti prieš save. 

pavyzdys Jeigu jūsų pirmoje apklausoje nedalyvauja advokatas, policija turi labai aiškiai pranešti jums, kad galite neatsakyti į jų užduodamus klausimus, ir kokios bus galimos pasekmės, jeigu nuspręsite į klausimus atsakyti be advokato.  

Ši teisė taip pat reiškia, kad policija negali prieš jus naudoti jokių jėgos priemonių. 

pavyzdys Jeigu atsisakote liudyti, policija negali jūsų bauginti, grasinti jums, naudoti prievartą ar teisines sankcijas. 

Policija privalo gerbti jūsų teisę neduoti parodymų ir negali naudoti jokių slaptų būdų prisipažinimui išgauti. 

pavyzdys Jeigu nusprendėte neduoti parodymų, policija negali pasinaudoti kartu su jumis kameroje esančiu asmeniu kaip slaptu informatoriumi, kuris įgautų jūsų pasitikėjimą ir išgautų prisipažinimą. 

Įrodymai, surinkti neteisėtu būdu

Tik teisėtai surinkti duomenys gali būti naudojami kaip įrodymai jūsų byloje. Jokiu būdu negalima teisme remtis įrodymais ar parodymais, kurie buvo išgauti kankinant ar nežmoniškai elgiantis.

pavyzdys Jeigu esate prašomas prisipažinti padaręs nusikaltimą grasinant suėmimu ar didele bauda,  toks įrodymas (jūsų prisipažinimas), tapęs jūsų nuteisimo pagrindu, gali pažeisti jūsų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Skaitykite daugiau apie įrodymus.

Taikymo sritis ir pasekmės

Teismas negali pasinaudoti jūsų tylėjimu kaip pagrindu nuteisti. Tai reiškia, kad negalite būti pripažintas kaltu tik todėl, kad atsisakėte bendradarbiauti. Tačiau privalote pateikti tam tikrus paaiškinimus teismo posėdyje ar ikiteisminio tyrimo metu. 

pavyzdys Privalote atskleisti savo asmens tapatybę, paklusti areštui ir vykdyti teisėtą nurodymą pateikti savo DNR ar kitus pavyzdžius tyrimui.

Jeigu privalote įrodyti savo pareiškimų ar teiginių pagrįstumą, teisė neduoti parodymų neatleis jūsų nuo šios pareigos. Jeigu nusprendėte pasinaudoti savo teise atsisakyti duoti parodymus arba sutikote bendradarbiauti tik minimaliai, nepamirškite, kad tam tikrais atvejais jūsų paaiškinimai galėtų jums būti naudingi. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma