Civilinė teisena

Kilus ginčui su kitu asmeniu ar įmone, galite inicijuoti civilinę bylą arba tapti civilinio proceso dalyviu. Tokie ginčai paprastai yra privataus pobūdžio, pavyzdžiui, susiję su sutartimis, darbo santykių klausimais, žala, paveldėjimu ar santuoka.

Civilinio proceso metu teismas nagrinėja ginčą tarp privačių šalių. Jūsų oponentas civiliniame procese paprastai yra kitas juridinis ar fizinis asmuo. 

pavyzdys Jeigu sumokėjote baldų įmonei už virtuvės stalo pristatymą, tačiau ji atsisakė prekę pristatyti, galite kreiptis į teismą pateikdami civilinį ieškinį. 

Tam tikrais atvejais jūsų oponentu gali būti valstybinė institucija. Taip gali atsitikti, kai valstybė nevykdo viešosios valdžios funkcijų, bet veikia kaip bet kuri kitas juridinis asmuo. 

pavyzdys Galite pradėti civilinį procesą teisme, jeigu valstybė išsinuomojo iš jūsų autobusą ir atsisakė sumokėti jums už suteiktas paslaugas. 

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Jums ir jūsų oponentui teisme užtikrinama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą taikoma nuo to momento, kai pateikiate teismui ieškinį arba, kai ieškinys yra pareikštas jums. Ši teisė taikoma viso proceso metu, įskaitant galutinio sprendimo vykdymą.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą reikalauja, kad civiliniame procese būtų užtikrinamas rungimosi principas ir remiamasi šalių lygiateisiškumu. Tai reiškia, kad 

  • turite teisę dalyvauti teismo posėdžiuose ir pateikti teismui savo argumentus lygiomis su oponentu sąlygomis;
  • turite tas pačias kaip ir oponentas sąlygas ir galimybę teikti įrodymus, reikšti savo pastabas ir nuomonę, teikti išvadas ir argumentus;
  • teismas pats nerenka įrodymų, kad nustatytų tiesą byloje, jis tik laikosi įstatymo raidės. Taigi bylą laimės ta šalis, kuri bus juridiškai teisi ir kuri pateiks įtikinamiausius argumentus ir įrodymus. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma