Procedūriniai reikalavimai užtikrina šiuos dalykus:

  • galimybę prasmingai dalyvauti teismo procese;
  • teismo proceso efektyvumą; 
  • teismo proceso atvirumą visuomenei.

Garantijos

Yra nemažai garantijų, kurios užtikrina jums galimybę suprasti, kas vyksta jūsų byloje, ir pateikti savo argumentus teismui lygiomis su oponentu sąlygomis. Šios garantijos taikomos visai procedūrai, pradedant jūsų teise vartoti suprantamą kalbą ir baigiant jūsų teisėmis apeliacinės instancijos procedūrose, jeigu jos galimos jūsų byloje. 

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą užtikrina, kad teismo procesas būtų greitas ir efektyvus. Kitaip tariant, teismo procesas turi būti glaustas, o sprendimas turi būti įgyvendintas per pagrįstą laiką. Be to, teismo procesas ir sprendimas turi būti viešai prieinami. Sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas, kad jums ir visuomenei būtų aišku, kodėl teismas nusprendė būtent taip. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma