Byloje neleidžiama daryti ilgų pertraukų, neatliekant jokių procesinių veiksmų. Dažna teisėjų kaita arba pernelyg didelis jų darbo krūvis taip pat negali būti priežastys, pateisinančios jūsų bylos vilkinimą.

Kas yra pagrįsta nagrinėjimo trukmė?

Pagrįsta bylos nagrinėjimo trukmė priklauso nuo kiekvienos bylos aplinkybių. Sprendžiant, ar teismą (ar apskritai valstybę) galima apkaltinti pernelyg ilgai nagrinėjus jūsų bylą, reikia atsižvelgti į toliau išvardytus aspektus:

  • bylos sudėtingumą;
  • jūsų paties elgesį ir kitos šalies veiksmus; 
  • teismo ir valdžios institucijų elgesį; 
  • į bylos baigties pasekmes.

pavyzdys Nebūtų pagrįsta keletą metų nagrinėti paprastą ieškinį dėl skolos, kurią sudaro nedidelė suma. Tačiau sudėtinga byla dėl palikimo, kurioje dalyvauja daug galimų paveldėtojų, aktyviai besinaudojančių savo teisėmis  apskųsti įvairius procedūrinius sprendimus ir nedalyvaujančių teismo posėdžiuose, gali pagrįstai būti nagrinėjama keletą metų.  

Kita šalis

Paprastai teismas negali būti kaltinamas dėl jūsų elgesio ar kitos šalies veiksmų, tokių kaip nedalyvavimas teismo posėdžiuose ar vadinamosios vilkinimo taktikos naudojimas (t. y. įvairių prašymų teikimas dėl nereikšmingų priežasčių). Tačiau jeigu procesinius veiksmus vilkina tik viena proceso šalis, teismas privalo pasinaudoti visomis savo galiomis, kad užtikrintų efektyvią bylos nagrinėjimo eigą. Paprastai byloje neleidžiama daryti ilgų pertraukų, neatliekant jokių procesinių veiksmų.

Tam tikrų kategorijų bylos (pavyzdžiui, bylos dėl vaiko globos arba bylos, kuriose viena iš šalių nepagydomai serga ir pan.) turi būti nagrinėjamos ypač atidžiai ir negali būti vilkinamos. 

Apskundimas

Atskiro teismo pirmininkas atsako už tai, kad jo vadovaujamame teisme bylos būtų išnagrinėtos laiku. Jeigu manote, kad jūsų byla nagrinėjama atmestinai ir dėl to kyla pavojus viršyti pagrįstą jos išnagrinėjimo terminą, turėtumėte pateikti pareiškimą šio teismo pirmininkui. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma