Teismas, prieš priimdamas sprendimą jūsų byloje, privalo išnagrinėti abiejų šalių pateiktas pastabas, argumentus ir įrodymus. Tačiau teismas neprivalo priimti visų pateiktų įrodymų. Prieš priimdamas jūsų įrodymus, teismas įvertins, ar pateikti įrodymai susiję su jūsų byloje nagrinėjamais klausimais. 

Įrodymų rūšys

Yra daug įrodymų, kuriuos galite naudoti, rūšių: tai rašytiniai dokumentai, vaizdo, garso ir kitų duomenų failai, liudytojų parodymai, ekspertų ar kitų kompetentingų institucijų išvados ir daiktiniai įrodymai. Kiekvienos rūšies įrodymai pateikiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

pavyzdys Galite teikti naujus įrodymus, kol nėra baigiamas bylos nagrinėjimas iš esmės. 

Liudytojai

Galite prašyti teismo iškviesti liudytoją, kuris teisme duotų parodymus. Liudytojai privalo duoti parodymus tik dėl aplinkybių ar faktų, kurie susiję su jūsų byla. Teismas neprivalo iškviesti visų jūsų pasiūlytų liudytojų. Tačiau jeigu teismas atsisako iškviesti jūsų nurodytą liudytoją, jis privalo pagrįsti savo atsisakymą.  

Leidžiami įrodymai

Vadovaujantis Lietuvos įstatymais, visi teismui pateikti įrodymai turi būti gauti teisėtai. Teismas negali remtis įrodymais, gautais naudojant kankinimą, nežmonišką elgesį, jėgą arba grasinant (pavyzdžiui, naudojant fizinę prievartą ar kitas grėsmingas prievartos formas).  

Apskundimas

Atsisakymo priimti įrodymus negalima apskųsti atskirai, tačiau jeigu manote, kad toks teismo sprendimas yra neteisėtas, turite nurodyti šią aplinkybę savo apeliaciniame skunde.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma