Jūsų pareigos

Siekdami užtikrinti, kad jūsų bylos nagrinėjimas būtų teisingas ir efektyvus, turite vykdyti savo pareigas. Negalite reikšti pretenzijų dėl savo žmogaus teisių pažeidimo, jeigu pats savo veiksmais prisidėjote prie tokio pažeidimo arba bylos nagrinėjimo metu nemėginote užkirsti kelio tokiam pažeidimui arba jį ištaisyti.

Gali pasirodyti, kad jūsų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą užtikrinimas yra vien tik teismo ir valstybės atsakomybė. Valstybė iš tiesų atsako už teismų steigimą ir procedūrų, užtikrinančių teisingą bylos nagrinėjimą, įgyvendinimą. Be to, valstybė gina jūsų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir žmogaus teises, todėl, jeigu pažeidžiamos jūsų teisės, valstybė gali būti pripažinta atsakinga už tai ir privalo sumokėti jums kompensaciją.   

Tačiau teismo procesas gali būti teisingas ir efektyvus tik tuo atveju, jeigu ir jūs vykdote savo pareigas. Jeigu savo pareigų nevykdysite ir dėl to bus pažeistos teisingo bylos nagrinėjimo garantijos, negalėsite pareikalauti atsakomybės iš valstybės dėl jūsų veiksmų pasėkmių.

Yra dvi rūšys pareigų, kurias jūs turite vykdyti gindamas savo paties teises:

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma