Tai reiškia, kad teismo posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Visi teismo dokumentai, įskaitant posėdžių protokolus ir sprendimus, rengiami lietuvių kalba. Jūsų parodymai ir įrodymai, kuriuos teikiate teismui, taip pat turi būti lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą. 

Jeigu nepakankamai gerai kalbate arba suprantate lietuviškai, turite teisę paprašyti vertėjo žodžiu nemokamų paslaugų. Vertėjas privalo padėti jums dalyvauti teismo procese ir susipažinti su bylos medžiaga.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma