Šalių lygiateisiškumas reiškia, kad abiem šalims turi būti suteikta galimybė atstovauti save byloje lygiomis sąlygomis. Nė vienos šalies padėtis negali būti blogesnė, lyginant su kita šalimi. 

pavyzdys Jeigu jūsų oponentui leidžiama komentuoti tam tikrus įrodymus bylos nagrinėjimo metu, tačiau jums tai daryti neleidžiama, tai gali būti lygybės principo pažeidimas. 

Lygūs, bet ne tokie patys

Lygybės principas nereikalauja, kad abiejų šalių dalyvavimo byloje aplinkybės būtų lygiai tokios pačios.

pavyzdys Jeigu jūsų oponentui atstovauja brangiai apmokamų advokatų grupė, teismas neprivalo parūpinti tiek pat advokatų ir jums. Tačiau teismas privalo suteikti jums tiek pat laiko ir galimybių pateikti savo argumentus.  

Daugeliu bylos nagrinėjimo aspektų abiejų šalių lygybė yra labai svarbi. Pavyzdžiui, abi šalys turi galimybę pateikti savo įrodymus, ginčyti kitos šalies įrodymus ir reikšti savo argumentus teismui. Taip pat šalių lygybė apima teisę žinoti ir susipažinti su oponento įrodymais, kuriuos jis pateikė teismui. Tai yra svarbu norint šaliai pasiruošti komentuoti įrodymus arba juos ginčyti.

Tačiau pateikdami teismui įrodymus turite atminti, kad teismas priima tik tuos įrodymus ir liudytojų parodymus, kurie, teismo nuomone, susiję su byla. Taigi teismo atsisakymas priimti įrodymus, kurie nesusiję su bylos dalyku, nėra šalių lygybės pažeidimas. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma