Teismas pats neieškos įrodymų ar argumentų, o tik laikysis įstatymo raidės. Teisėjai priims sprendimą tos šalies naudai, kuri pateiks labiau įtikinamus teisinius argumentus ir juos pagrindžiančius įrodymus. Todėl yra labai svarbu, kad šalys turėtų lygias galimybes tai atlikti. 

Šis principas taip pat užtikrina jums teisę žinoti, kokius įrodymus ir argumentus turi kita šalis, ir galimybę juos pakomentuoti. Jūsų oponentas turi tokią pačią teisę, kalbant apie jūsų įrodymus. Šis principas neatsiejamas nuo reikalavimo, kad abi bylos šalys turi būti lygios

Atsižvelgiant į Lietuvos įstatymus, jūs ir jūsų oponentas civiliniame procese turite teisę susipažinti su byla, teikti įrodymus, peržiūrėti įrodymus nagrinėjant bylą, teikti savo pastabas ir argumentus, reikšti prieštaravimus oponento prašymams ir argumentams, apskųsti sprendimus ir kt. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma