Apskritai žmogaus teisės nesuteikia apskundimo teisės visais atvejais, visose bylose ir visuose ginčuose. Tačiau Lietuvos įstatymai daugeliu atvejų leidžia apskųsti žemesnės instancijos teismų sprendimus, išskyrus kelis atvejus. Aukštesnės instancijos teismai visuose apskundimo etapuose privalo laikytis visų teisingam bylos nagrinėjimui taikomų reikalavimų. 

Apskundimo etapai:

1 etapas. Apeliacinės, arba aukštesnės instancijos, teismas

Gavę pirmosios instancijos (apylinkės) teismo sprendimą arba nutartį, galite sprendimą ar nutartį per 30 dienų apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Iš naujo peržiūrėdamas bylą, apeliacinės instancijos teismas turi tokią pačią galią nagrinėti bylą, kaip ir žemesnės instancijos teismas (įskaitant nesutikimą dėl aplinkybių ir įstatymo taikymo jūsų byloje). Apeliacinės instancijos teisme bylos nagrinėjimą riboja jūsų skundas. Kitaip tariant, teismas nenagrinės bylos aspektų, dėl kurių nesiskundžiate. Apeliacinės instancijos teisme turite tas pačias teises ir pareigas kaip ir žemesnės instancijos teisme.   

2 etapas. Kasacinės instancijos, arba aukščiausiasis, teismas

Apeliacinės instancijos teismo sprendimai per 3 mėnesius gali būti skundžiami kasacinės instancijos teismui – Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Kasacinės instancijos teismas iš naujo nenagrinės jūsų bylos aplinkybių – teismas tik išnagrinės jūsų skunde pateiktus faktus apie žemesnės instancijos teismo klaidas, kurios susijusios su neteisingu įstatymo taikymu arba procedūrinių reikalavimų pažeidimais. Šios klaidos turi būti pakankamai rimtos, kad nulemtų galimai neteisingą teismo sprendimą.

Kadangi kasacinės instancijos teismas nagrinėja skundus, kurie susiję su įstatymų taikymu ar pažeidimu, reikalavimai dėl jūsų kreipimosi į teismą (tokie kaip teisinių argumentų kokybė jūsų skunde arba teismo mokesčiai) yra griežtesni negu apeliacinės instancijos teismui. Pavyzdžiui, skundas turi būti raštiškas ir pasirašytas advokato. Taip pat yra kelios kategorijos bylų, pavyzdžiui, vadinamieji „smulkūs ginčai“, kai reikalaujama santykinai mažos pinigų sumos – tokių bylų kasacinės instancijos teismas nenagrinėja. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma