Teisinė pagalba

Jeigu jums reikalinga teisinė pagalba, turite teisę pasisamdyti savo nuožiūra pasirinktą advokatą bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu. Turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą tik tuo atveju, jeigu negalite pasisamdyti advokato ir jeigu teismo procesas be jo pagalbos būtų neteisingas.

Teisė turėti advokatą

Turite teisę pasisamdyti advokatą bet kuriame bylos nagrinėjimo etape. Tai reiškia, kad jūsų advokatas gali atstovauti jums visuose teismo posėdžiuose ir teikti visus dokumentus, kuriuos jūs kaip bylos šalis privalote pateikti. 

Valstybės apmokamas advokatas

Siekdama užtikrinti žmogaus teises valstybė privalo parūpinti jums advokatą šiais atvejais:

  • negalite pasisamdyti advokato;
  • kitaip neįmanomas teisingas bylos nagrinėjimas.

Taip norima užtikrinti, kad nebūsite blogesnėje negu jūsų oponentas padėtyje ir kad galėsite prasmingai dalyvauti bylos nagrinėjime. 

pavyzdys Turite teisę naudotis nemokamomis advokato paslaugomis, jeigu jūsų turtas ir metinės pajamos neviršija turto ir pajamų dydžių, nustatytų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme

Priklausomai nuo jūsų finansinės situacijos, teisinė pagalba jums gali būti suteikta visiškai nemokamai arba jums gali tekti sumokėti 50% paslaugos kainos. 

Lietuvos įstatymai

Lietuvoje galite gauti nemokamą teisinę pagalbą nepriklausomai nuo savo finansinės padėties šiais atvejais: 

  • žalos atlyginimo bylose, jeigu esate nukentėjęs dėl nusikaltimo, kuriuo jums buvo padaryta žala; 
  • gaunate iš valstybės socialinę pašalpą; 
  • gyvenate stacionarioje globos įstaigoje; 
  • turite sunkią negalią arba esate pensininkas ir jums nustatyti specialieji poreikiai; 
  • pateikėte įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negalite disponuoti savo turtu ir piniginėmis lėšomis, ir kt. 

Taip pat Lietuvoje yra nustatyta nemažai sąlygų, kai nemokama teisinė pagalba negali būti teikiama. Negalite prašyti nemokamų advokato paslaugų šmeižto bylose, ieškiniuose dėl neturtinės žalos, bylose, susijusiose su jūsų komercine ar savarankiška profesine veikla, taip pat jeigu jūsų reikalavimai byloje yra aiškiai nepagrįsti, ir kitais atvejais, kurie numatyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme

Prašymo dėl teisinės pagalbos pateikimas

Norėdami gauti valstybės apmokamą advokatą, turite pateikti prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Kartu su laiku pateiktu prašymu turite pateikti reikiamus dokumentus bei informaciją apie save ir savo situaciją. Visi reikalingi dokumentai yra išvardyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme

Apskundimas

Jeigu pagal valstybės įstatymus neturite teisės į nemokamą advokatą, tačiau negalite be advokato prasmingai dalyvauti teismo procese, jūsų teisė į teisingą bylos nagrinėjimą gali būti pažeista. Jeigu tikrai negalite pasisamdyti advokato ir negalite suprasti bylos esmės bei dalyvauti jos nagrinėjime, nes byla pernelyg sudėtinga teisiniu požiūriu, vis tiek galite visų instancijų teismo prašyti parūpinti nemokamą advokatą. Net jeigu teismas šį prašymą atmes, vėliau galėsite skųstis dėl galimo jūsų teisių pažeidimo kitose nacionalinėse arba tarptautinėse žmogaus teisių gynimo institucijose.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma