Tai reiškia, kad teismai negali nagrinėti bylų ir priimti teismo sprendimų slaptai – teismai privalo užtikrinti, kad jų darbas būtų atviras ir matomas visuomenei.   

Teisė į viešą bylos nagrinėjimą

Jūsų teisė į viešą bylos nagrinėjimą bent vienoje instancijoje reiškia, kad jūs turite toliau nurodytas teises: 

1. Teisę į žodinį bylos nagrinėjimą, kuriame gali dalyvauti visuomenės atstovai.

Teisė į žodinį bylos nagrinėjimą gali būti įgyvendinama bent vienos instancijos teisme. Reikalavimas nagrinėti bylą viešai apeliacinės instancijos teismui taikomas tik tuo atveju, jeigu jis nusprendžia nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

2. Teisę į viešą sprendimo paskelbimą.

Reikalavimas viešai paskelbti sprendimą nereiškia, kad kiekvienas sprendimas turi būti skelbiamas teismo posėdžių salėje, dalyvaujant visuomenės atstovams. Sprendimas laikomas paskelbtu viešai, kai jis tampa prieinamas visuomenei, pavyzdžiui, paskelbus jį specialioje interneto svetainėje. Priklausomai nuo bylos aplinkybių, kai kurios sprendimo dalys gali būti įslaptintos.

pavyzdys Gali būti neskelbiami asmens medicininiai duomenys ar kita konfidenciali informacija. 

Išimtys

Bendra taisyklė yra tokia, kad visi žodiniai bylų nagrinėjimai turi būti vieši, o tai reiškia, kad visuomenės ir spaudos atstovams leidžiama dalyvauti teismo posėdžių salėje. Tačiau žiniasklaidai ir kitiems visuomenės atstovams gali būti neleidžiama dalyvauti nagrinėjant kai kurias bylas, jeigu yra tam tikrų priežasčių. 

pavyzdys Uždari teismo posėdžiai gali būti organizuojami norint apsaugoti teismo procese dalyvaujantį nepilnametį, apsaugoti kurio nors vieno iš proceso dalyvių privatų gyvenimą, arba tuo atveju, kai byla yra susijusi su valstybės paslapties nagrinėjimu.    

Visais atvejais teisėjas, priimdamas sprendimą nagrinėti bylą uždarame posėdyje, turi nurodyti konkrečias tokio sprendimo priežastis.  Turi būti pagrįstos priežastys, kodėl nuspręsta organizuoti uždarą teismo posėdį arba jo dalį. 

pavyzdys Būtinumu apsaugoti liudytoją negalima pagrįsti visos bylos nagrinėjimo uždaruose posėdžiuose, jeigu liudytojas buvo apklausiamas vieno posėdžio metu.   

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma