Visuose teismo proceso etapuose žodinio bylos nagrinėjimo teisė nėra savaime įgyvendinama teisė. Jeigu pirmosios instancijos teismas nagrinėjo bylą žodžiu, aukštesnės instancijos teismai gali pasirinkti rašytinį procesą. Teismas taip pat gali nuspręsti nenagrinėti bylos žodžiu, jeigu byla yra vien teisinio ar techninio pobūdžio, pavyzdžiui, jeigu sprendžiami klausimai dėl matematinių klaidų ištaisymo sprendime arba dėl bylos priėmimo klausimų. Lietuvoje apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai paprastai bylas nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Išimtiniais atvejais apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas gali nuspręsti nagrinėti bylą žodžiu.

Žodinio bylos nagrinėjimo poreikis

Paprastai apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas nagrinėja bylą rašytinio proceso tvarka. Tačiau jeigu kuri nors šalis ginčija liudytojų ar svarbių bylos faktų patikimumą, galimas bylos nagrinėjimas žodžiu. Taip pat turite teisę į žodinį bylos nagrinėjimą, jeigu jums nebuvo suteikta tinkama galimybė dalyvauti teismo posėdžiuose, kurie vyko ankstesniame teismo proceso etape. Pavyzdžiui, negalėjote pateikti savo argumentų ir prieštaravimų arba užginčyti oponento įrodymų. Tačiau atminkite, kad apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas neprivalo nagrinėti bylos žodžiu, jeigu nėra svarbių priežasčių. 

Dalyvavimas

Lietuvoje turite teisę dalyvauti teismo posėdžiuose. Dalyvauti galite pats arba galite atsiųsti savo atstovą (advokatą). Prieš kiekvieną teismo posėdį jums bus pranešta apie posėdžio datą ir laiką. Taigi turite būti pasiekiamas tuo adresu, kurį nurodėte teismui. Jeigu neatvykote į teismo posėdžius ir laiku nepranešėte teismui apie priežastis, kodėl negalite dalyvauti bylos nagrinėjime, teismas turi teisę nagrinėti bylą jums nedalyvaujant. Žodiniame bylos nagrinėjime taip pat turi teisę dalyvauti visuomenės atstovai. Tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui, bylose, susijusiose su valstybės paslaptimis ar įvaikinimu) visuomenės atstovams gali būti neleista dalyvauti teismo posėdyje.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma