Yra kelios žmogaus teisių gynimo institucijos, į kurias jūs galite kreiptis, jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės. Šios institucijos veikia ir Lietuvoje, ir tarptautiniu lygiu.

Kiekviena iš šių institucijų atlieka konkrečias funkcijas ir veikia vadovaudamosi skirtingais įstatymais ar tarptautinėmis sutartimis. Svarbu žinoti, kad: 

  • Tarptautinių institucijų pagalba jūs galite pasinaudoti tik po to, kai jau išnaudojote visas nacionalines teisinės gynybos priemones.  
  • Jūs galite kreiptis į tarptautines institucijas tik tada, kai nacionalinės gynybos priemonės  nedavė rezultatų ir galimas jūsų žmogaus teisių pažeidimas nebuvo tinkamai išnagrinėtas ir kompensuotas.
  • Tarptautinės institucijos tik įvertins, ar buvo pažeistos jūsų žmogaus teisės. Jos pakartotinai nenagrinės jūsų bylos ir nepaskelbs negaliojančiais jokių valstybės vardu priimtų sprendimų. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma