Europos žmogaus teisių teismas gali:

1. Išnagrinėti jūsų skundą dėl galimo žmogaus teisių pažeidimo 

Teismas gali nagrinėti skundus valstybėse, kurios yra pasirašiusios Europos žmogaus teisių konvenciją. Lietuva yra tarp šių valstybių. 

2. Pareikalauti valstybės sumokėti jums kompensaciją  

Jeigu jūsų skundas yra priimtas, teismas gali nustatyti, ar Lietuvos valdžios institucijos pažeidė jūsų žmogaus teises. Jeigu teismas nusprendžia, kad jūsų teisės buvo pažeistos ir jūs prašėte kompensacijos už pažeidimą, teismas gali pareikalauti valstybės sumokėti jums kompensaciją (paprastai konkrečią pinigų sumą). Valstybė privalo vykdyti teismo sprendimus. 

Kad gautumėte kompensaciją, turite jos paprašyti. Yra dvi žalos rūšys, kurių atlyginimo galite prašyti: 

Materialinė (arba turtinė žala)
Faktinis pinigų ar kito vertingo turto praradimas. Materialinės žalos atveju jūs turėsite nurodyti savo prarasto turto vertę arba pinigų sumą.

Moralinė (arba neturtinė žala)
Moralinės kančios dėl žmogaus teisių pažeidimo. Moralinės žalos atveju jūs galite nurodyti pageidaujamą gauti sumą, tačiau galutinį sprendimą dėl kompensacijos dydžio priims teismas. 

Europos žmogaus teisių teismas negali:

Teismas gali įgyvendinti tik tuos uždavinius, kurie apibrėžti Europos žmogaus teisių konvencijoje. Veikdamas tarptautiniu mastu, šis teismas vykdo labai konkrečias funkcijas, o jo kompetencija yra kitokia negu Lietuvos aukščiausios instancijos teismų. Todėl Europos žmogaus teisių teismas negali:

  • nagrinėti skundų dėl privačių bendrovių ir asmenų veiksmų
  • atšaukti ar pakeisti teismų ar valstybinių institucijų sprendimų
  • pakartotinai tirti nacionalinių teismų bylų faktinės medžiagos
  • nubausti pareigūnų ar privačių asmenų
  • nagrinėti skundų dėl Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimo
  • panaikinti ar keisti Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma