Forma

Kreipiantis į Europos žmogaus teisių teismą, reikia užpildyti pareiškimo formą. Šią formą ir jos pildymo instrukciją rasite teismo interneto svetainėje; be to, dokumentus galite atsisiųsti tiesiogiai: 

Atsisiųsti pareiškimo formą

Atsisiųsti instrukcijas 

Teismo reglamento 47 taisyklė detalizuoja taisykles dėl pareiškimo turinio ir ilgio, bei nurodo, kaip jis turi būti parengtas. 

Kalba

Pradinį pareiškimą galite surašyti bet kuria Europos Tarybos valstybių narių kalba. Pareiškimo formas ir informaciją, kaip jas užpildyti, rasite įvairiomis kalbomis teismo interneto svetainėje.  

Jeigu teismas priims jūsų pareiškimą, tolesnis susirašinėjimas vyks teismo darbine kalba – anglų arba prancūzų kalba, kuri jums yra priimtinesnė. 

Turinys

Kadangi teismas priims tik iki galo užpildytas pareiškimo formas, turite užpildyti visus reikiamus laukelius ir pateikti visą prašomą informaciją ir dokumentus. Jūsų pareiškimas turi būti aiškus ir suprantamas. Labai svarbu nepamiršti, kad kasmet teismas gauna tūkstančius pareiškimų, todėl jūsų pareiškimą vertins labai griežtai.

Stenkitės rašyti tik apie faktus ir klausimus, kurie susiję su jūsų skundžiamu žmogaus teisių pažeidimu. Tam, kad padėtumėte teismui geriau suprasti, kas atsitiko, stenkitės rašyti paprastai, nenukrypdami nuo reikalo esmės, ir venkite emocingų ar įžeidžiančių žodžių.

Dokumentai

Prie pareiškimo turėsite pridėti visus dokumentus, kurie yra susiję su jūsų skundžiama situacija (pavyzdžiui, savo rašytus skundus ir gautus atsakymus, teismų sprendimus ar kitokius sprendimus ir kt.). Teismas priims tik užpildytą, išsamų pareiškimą, prie kurio pridėti visi reikiami dokumentai, t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad bandėte skųstis dėl savo teisių pažeidimo nacionalinėms valstybinėms valdžios įstaigoms, ir kad paskutinysis sprendimas yra priimtas mažiau negu prieš 4 mėnesius nuo jūsų pareiškimo išsiuntimo į teismą dienos (ar per 6 mėnesius, jei paskutinis kompetentingos nacionalinės institucijos ar teismo sprendimas buvo priimtas iki 2022 m. vasario 1 d.).

Pareiškimo pateikimo terminas

Prieš skųsdamiesi dėl savo teisių pažeidimo teismui, pirmiausia jūs turite pabandyti išspręsti šį klausimą nacionalinėse valstybinėse institucijose. Užpildytas ir išsamus pareiškimas su visais teismo prašomais dokumentais turi būti išsiųstas per 4 mėnesius nuo paskutiniojo sprendimo, kurį dėl jūsų skundo priėmė Lietuvos valstybinės valdžios įstaigos arba teismai, dienos. 

pastaba Jei paskutinis kompetentingos nacionalinės institucijos ar teismo sprendimas buvo priimtas iki 2022 m. vasario 1 d., pareiškimą galima pateikti per 6 mėnesius. 

Jeigu nėra tokios nacionalinės institucijos, kuriai galėtumėte pateikti skundą, 4 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po galimo pažeidimo. 

Pareiškimo pateikimo Europos žmogaus teisių teismui terminas skaičiuojamas nuo paskutiniojo nacionalinio sprendimo dėl jūsų skundo priėmimo dienos.

pavyzdys Jeigu jūs apskundėte teismui blogas kalėjimo sąlygas, jūs turite pateikti pareiškimą Europos žmogaus teisių teismui per 4 mėnesius nuo paskutiniojo sprendimo, kurį priėmė galutinės instancijos teismas, dienos.  

Pasirūpinkite, kad pareiškimas būtų išsiųstas iki galutinės termino dienos. Terminas baigiasi ir tuo atveju, jeigu paskutinė 4 mėnesių laikotarpio diena yra šventinė ar poilsio diena.  

svarbu Išsiųskite savo pareiškimą kuo greičiau, nes teismas gali paprašyti jūsų papildomų dokumentų, kurių neįtraukėte į savo pradinį pareiškimą. Jums nebus suteikta papildomai laiko išsiųsti šiuos dokumentus teismui. Visi prašomi dokumentai turi būti išsiųsti iki pasibaigiant pradiniam 4 mėnesių laikotarpiui, priešingu atveju jūsų pareiškimas bus atmestas.

Adresas

svarbu Prieš išsiunčiant pareiškimą ir papildomus dokumentus, būtų naudinga išsaugoti juos elektroniniu būdu, nuskaityti (nuskenuoti) arba padaryti jų nuorašus (kopijas). Jeigu, teismo nuomone, pateiktame pareiškime trūks svarbių duomenų, jums gali prireikti pareiškimą perrašyti. Tokiais atvejais jums nebus suteikta papildomai laiko, todėl pareiškimo nuorašas (kopija) labai pravers greitai parengiant naują pareiškimo formą.

Pareiškimai siunčiami šiuo adresu:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Teisinė pagalba

Jūs turite teisę į nemokamą advokatą, kuris padėtų jums surašyti pradinį pareiškimą, tik tuo atveju, jei pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą turite teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Prireikus Europos žmogaus teisių teismas sumokės už jūsų advokatą, bet tik tokiu atveju, jeigu apie jūsų pareiškimą yra pranešta Lietuvos Vyriausybei. Skaitykite daugiau apie teisinę pagalbą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma