Priėmimas

Teismas, gavęs jūsų pradinį pareiškimą, jį peržiūrės, patikrindamas, ar pareiškimas yra tinkamai užpildytas ir išsamus, ar netrūksta kokių nors svarbių dokumentų ar duomenų. Tai užtruks iki 1–2 mėnesių.  

  • Jeigu teismui nereikės jokios papildomos informacijos, o jūsų pareiškimas yra tinkamai užpildytas ir išsamus, jis bus įrašytas į sąrašą ir bus nagrinėjamas, kai ateis jo eilė. Apie tai teismas jums gali ir nepranešti. 
  • Jeigu jūsų pareiškimas neišsamus ir jums reikės pateikti papildomus dokumentus, teismas išsiųs jums laišką, nurodydamas, kokių duomenų trūksta ir kad jūsų pareiškimas buvo atmestas. Tokiu atveju jums reikės pakartotinai išsiųsti papildytą pareiškimą su trūkstama informacija.

Priimtinumas

Jeigu jūsų pareiškimas priimtas, jis įtraukiamas į sąrašą ir bus nagrinėjamas, kai ateis jo eilė. Apie tai teismas jums gali ir nepranešti. 

Jeigu teismas nagrinėja jūsų pareiškimą ir nusprendžia, kad jis neatitinka vieno ar daugiau priimtinumo kriterijų, maždaug per metus jūs gausite iš teismo raštą, kad jūsų pareiškimas buvo atmestas.

Tolesnis nagrinėjimas

Jeigu jūsų pareiškimas yra priimtinas, jo nagrinėjimas gali trukti iki 6–7 metų. Teismas pirmiausia nagrinėja tam tikrų kategorijų bylas, kurios, jo manymu, yra skubios. Tokios yra, pavyzdžiui, bylos, susijusios su vaikų teisėmis, arba bylos dėl laukiamos ekstradicijos, kurios gali kelti pavojų pareiškėjo gyvybei ar sveikatai. 

Teismas, nagrinėdamas jūsų pareiškimą, paprašys Lietuvos Vyriausybės pateikti į jį atsiliepimą. Taip pat teismas gali paprašyti jūsų papildomos nuomonės ar informacijos.

Paprastai teismas nagrinėja bylas rašytinio proceso tvarka, o tai reiškia, kad jums nereikės vykti į Strasbūrą. Išimtiniais atvejais teismas gali nuspręsti surengti bylos nagrinėjimą žodžiu. Tokiu atveju jums bus pranešta apie tokį nagrinėjimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma