Teismas savo darbe vadovaujasi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kuri dar yra žinoma kaip Europos žmogaus teisių konvencija. Čia pateikiama pagrindinė informacija apie žmogaus teisių pažeidimų rūšis, kurias nagrinėja teismas, apie teismo darbą; taip pat pateikiamos taisyklės, reglamentuojančios pareiškimo pateikimą teismui pagal minėtą konvenciją, ir teismo reglamentas (taisyklių rinkinys).

Teismas nepriklauso Europos Sąjungai, bet priklauso kitai, atskirai, tarptautinei organizacijai – Europos Tarybai. Europos Taryba įsikūrusi Strasbūre, o jos pagrindinis uždavinys – remti žmogaus teises, demokratiją ir teisės viršenybę.

Nors teismas buvo įsteigtas padedant Europos Tarybai, jis yra nepriklausomas teismas, nagrinėjantis skundus dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų šalyse, kurios yra pasirašiusios Europos žmogaus teisių konvenciją.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma