Teismas gali paskelbti, kad teisės aktas prieštarauja aukštesniam teisės aktui arba Lietuvos Konstitucijai. Galite kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei manote, kad teisės aktas pažeidė jūsų žmogaus teises, jei šios teisės įtvirtintos Lietuvos Konstitucijoje.

Tik Teismas ir institucija, kuri priėmė teisės aktą, gali teisės aktą panaikinti. Taip pat Teismas gali nuspręsti nuo kada teisės aktas nebegalioja. Pavyzdžiui, Teismas gali nuspręsti, kad Teismas negaliojo nuo jo priėmimo, arba nuspręsti, kad teisės aktas nebegalioja nuo Teismo nutarimo priėmimo dienos. 

Konstitucinio Teismo priimami sprendimai yra privalomi ir negali būti skundžiami.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma