Į Konstitucinį Teismą galite kreiptis tais atvejais, jei manote, kad jūsų žmogaus teisės buvo pažeistos dėl neteisėto teisės akto taikymo.

Prieš pateikiant prašymą Konstituciniam Teismui turite žinoti šias sąlygas:

Jūsų žmogaus teisių pažeidimas turėjo atsirasti dėl neteisėto teisės akto taikymo

pavyzdys Konstitucinis Teismas nenagrinės jūsų prašymo jei skųsitės, kad teismai, nagrinėję jūsų bylą, neteisingai suprato jūsų bylos faktus.

Turi būti pažeistos jūsų žmogaus teisės, kurios įtvirtintos Lietuvos Konstitucijoje

Konstitucinis Teismas priims prašymą ir jį nagrinės tik tuo atveju, jei tai susiję su žmogaus teisėmis.

pavyzdys Konstitucinis Teismas nepriims prašymą jei skųsitės dėl neefektyvios vykdomosios valdžios struktūros.

Galite skųstis tik dėl pažeidimo, kuris yra susijęs tiesiogiai su jumis arba asmeniu, kurį galite atstovauti

Negalite skųstis dėl žmogaus teisių pažeidimo, kuris buvo padarytas kitam asmeniui, nebent turite teisę jį atstovauti.

pavyzdys Galite skųstis dėl kito asmens žmogaus teisių pažeidimo jei turite tam įgaliojimą arba esate teisėtas atstovas pagal įstatymą (pvz., esate vienas iš vaiko tėvų arba vaiko globėjas).

Prieš pateikiant prašymą Konstituciniam Teismui turite išnaudoti visas kitas teisines priemones

Konstitucinis Teismas negali nagrinėti prašymų dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų jei pirmiausia nepasinaudojote visomis kitomis Lietuvos teisinės sistemos priemonėmis, siekiant apginti savo žmogaus teises.

pavyzdys Jeigu manote, kad teisės norma neleidžia jums kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, vis tiek turėtumėte pabandyti kreiptis į jį. Jei teismas atmes jūsų ieškinį, galite teikti apeliaciją dėl šio sprendimo. Kai išnaudosite visas apeliacijos galimybes, tik tada galėsite kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Turite pateikti savo prašymą per 4 mėnesius nuo pažeidimo ar paskutinio neigiamo sprendimo

Turite pateikti prašymą Konstituciniam Teismui per 4 mėnesius nuo paskutinio Lietuvos valstybinės institucijos ar teismo sprendimo. Jei nėra institucijos, kuriai galėtumėte pasiskųsti, terminas skaičiuojamas nuo pažeidimo datos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma