Konstitucinis Teismas gali:

Ištirti teisės akto, kuris galimai pažeidė jūsų žmogaus teises, atitikimą aukštesnės galios teisės aktams:

Tai reiškia, kad į Konstitucinį Teismą galite kreiptis tik tada, jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, nes subjektas, kuris pažeidė jūsų žmogaus teises vadovavosi teisės aktu, kuris prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams arba Konstitucijai.

Jei jūsų prašymas bus priimtas, Konstitucinis Teismas įvertins ar teisės norma, dėl kurios skundžiatės, atitinka aukštesnės galios teisės aktus ir ar dėl neatitiko buvo pažeistos jūsų žmogaus teisės. Jei bus pripažinta, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams, teisės akto nebus galima taikyti nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas. Konstitucinis Teismas negali jums priteisti žalos atlyginimo dėl jūsų žmogaus teisių pažeidimo. Po Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo dėl žalos atlyginimo turėsite kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą arba reikalauti, kad institucija, kuri buvo priėmusi netinkamą sprendimą jūsų atžvilgiu, atšauktų sprendimą ir kompensuotų žalą.

Konstitucinis Teismas negali:

Konstitucinis Teismas gali vykdyti tik Konstitucinio Teismo įstatyme numatytas funkcijas ir nėra institucija, kuri peržiūri žemesnės instancijos teismų sprendimus. Todėl Konstitucinis Teismas negali:

  • tirti skundų dėl privačių juridinių ar fizinių asmenų veiksmų;
  • panaikinti ar pakeisti kitų teismų ar valstybės įstaigų sprendimų;
  • pakartotinai tirti nacionalinių teismų bylų įrodomus;
  • nubausti valstybės pareigūnus ar privačius asmenis;
  • priteisti komensaciją dėl jūsų žmogaus teisių pažeidimo.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma