Forma

Jūsų prašymas turi būti pateiktas rašytine forma, tačiau nėra nustatyta forma, kurią turėtumėte užpildyti.

Kalba

Darbinė Konstitucinio Teismo kalba yra lietuvių k. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių k. arba kartu su vertimu į lietuvių k. Konstitucinis Teismas neskirs jums vertėjo. Jei nesuprantate ar nekalbate lietuviškai, turėsite pasirūpinti vertėju pats ir susimokėti už vertėjo paslaugas.

Turinys

Savo prašyme turite aiškiai nurodyti visas detales, kurios yra įvardintos Konstitucinio Teismo įstatyme.

Prašyme nurodykite tik faktus ir problemas dėl kurių skundžiatės. Kad padėtumėte Konstituciniam Teismui geriau suprasti jūsų situaciją, stenkitės rašyti paprastai, koncentruotai, pagrįstai ir venkite emocingos ar įžeidžiančios kalbos.

Dokumentai

Prie prašymo turite pridėti visus dokumentus (ypač svarbūs yra jūsų jau teikti skundai ir atsakymai į juos), kurie yra susiję su jūsų situacija dėl kurios skundžiatės.

Terminai

Prašymas Konstituciniam Teismui turi būti pateiktas per 4 mėnesius nuo paskutinio valstybės institucijos ar teismo sprendimo. Jei nėra institucijos, kuriai galėtumėte skųstis, terminas skaičiuojamas nuo galimo pažeidimo datos.

Adresas

Prašymai turėtų būti pateikti šiuo adresu:

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Gedimino pr. 36
Vilnius, LT-01104
Lietuva

Teisinė pagalba

Kreipiantis į Konstitucinį Teismą advokatas nėra būtinas, tačiau svarbu atsiminti tai, kad Konstitucinis Teismas gali atmesti jūsų prašymą jei mano, kad jūsų prašymas nėra tinkamai teisiškai argumentuotas.

Žmogaus teisės reikalauja, kad valstybė jums suteikti nemokamą advokatą, jei:

  • negalite pasisamdyti advokato
  • kitaip negali būti užtikrintas jūsų tinkamas dalyvavimas procese

pavyzdys Jums gali būti suteiktas nemokamas advokatas tuo atveju, jei jūsų turtas ir pajamos neviršija ribos, nustatytos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

Priklausomai nuo jūsų situacijos, teisinę pagalbą galite gauti visiškai nemokamai arba taikant lengvatą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma