Kaip nagrinėjamas jūsų prašymas?

Kai Konstitucinis Teismas gauna prašymą, pirmiausia yra nagrinėjama ar prašymas yra tinkamas. 

Jei Teismas nusprendžia atmesti jūsų prašymą, jūs apie tai būsite informuoti. Šis sprendimas negali būti apskųstas.

Jei jūsų prašymas bus priimtas, jis bus įrašytas į bylų sąrašą iki galimybės jį nagrinėti. Kai Teismas nagrinės jūsų prašymą, jis paprašys valstybės institucijos, kuri priėmė teisės aktą, paaiškinimo dėl jūsų prašyme pateiktų argumentų. Teismas tai pat gali prašyti jūsų pateikti papildomus komentarus ar informaciją.

Teismas įprastai nagrinėja bylą rašytine tvarka, o tai reiškia, kad žodinio nagrinėjimo dažniausiai nebūna. Išskirtiniais atvejais Teismas gali nuspręsti nagrinėti bylą žodine tvarka. Tokiu atveju jums bus pranešta apie žodinį nagrinėjimą.

Kiek ilgai tai užtruks?

Pilnas jūsų prašymo išnagrinėjimas, įskaiant Konstitucinio Teismo nutarimą, gali užtrukti 4-6 mėnesius. Sudėtingose bylose nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma