Kontrolieriai

Kontrolierių įstaigos yra valstybinės institucijos, atsakingos už žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje. Kontrolierius yra nepriklausomas nuo valdžios institucijų, Seimo ir teismų.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma