Šiame skyriuje rasite informaciją apie tai, kur ir kaip pateikti skundą dėl diskriminacijos Lietuvoje.

Prieš pateikiant oficialų skundą, svarbu suprasti, ką norite pasiekti. Jei jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę į žalos atlyginimą, kuris gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, atsiprašymo, kompensacijos, grąžinimo į darbą ir kita.

Neformalus skundas

Kartais geriau pabandyti pirmiausia spręsti problemą neformaliai. Galite aptarti problemą su savo darbdaviu, švietimo įstaiga, paslaugų teikėju ir t.t., žinoma, priklausomai nuo to, kur jūs patyrėte diskriminaciją. Tai gali taupyti jūsų laiką ir finansus. Jei negavote jokio atsakymo arba atsakymas nebuvo patenkinamas, galite pateikti oficialų skundą.

Oficialūs skundai valstybės institucijoms ir teismams

Kartais geriau pirmiausia pateikti skundą valstybės institucijoms, kurios kontroliuoja tam tikrą sektorių arba yra bendrai atsakingos už nediskriminavimą. Yra įvairių valstybinių institucijų, kurių užduotis yra prižiūrėti veiklą įvairiose srityse, tokiose kaip sveikata, švietimas, prekių ir paslaugų teikimas ir kita.

svarbu Jei nuspręsite pirmiausia pateikti skundą šioms specializuotoms institucijoms, turite būti atsargūs, kad nepraleistumėte procedūrinių skundo pateikimo teismui terminų. Kai kuriais atvejais tai yra vienintelė institucija, kuri gali išspręsti jūsų diskriminacijos atvejį ir skirti kompensaciją.

Baudžiamoji atsakomybė

Diskriminacija yra baudžiama pagal Baudžiamąjį kodeksą. Dėl diksriminacijos galite pateikti skundą ir policijai.

Skundai tarptautinėms žmogaus teisių institucijoms

Jei manote, kad Lietuvos institucijos ar teismai nenustatė jūsų teisių pažeidimo, galite pateikti skundą tarptautinėms ir Europos institucijoms, pvz., Europos žmogaus teisių teismui ar JT Žmogaus teisių komitetui.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškinta, kaip ir kur galima skųstis dėl diskriminacijos bei kur kreiptis pagalbos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma