Ikiteisminio tyrimo ir operatyviniai veiksmai

Jeigu esate įtariamas nusikaltimo padarymu arba esate nusikaltimo liudininkas ar asmuo, keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui ir panašiai, jūsų atžvilgiu gali būti atliekami ikiteisminio tyrimo ar operatyviniai veiksmai. Šiuos veiksmus atlieka valdžios institucijos, norėdamos surinkti įrodymus.

Ikiteisminio tyrimo ir operatyviniai veiksmai dažniausiai atliekami baudžiamojo proceso metu. Operatyviniai veiksmai kartais gali būti atliekami ne tik dėl baudžiamojo proceso, bet ir nacionalinio saugumo tikslais. Tokie veiksmai – tai jūsų pokalbių telefonu klausymas, slaptas jūsų privačių patalpų vaizdo stebėjimas, kompiuteryje esančių elektroninių duomenų paėmimas ir kt. 

Šie veiksmai gali turėti reikšmės ne tik įtariamiesiems, bet ir jų giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

pavyzdys Jeigu policija klauso ir įrašo jūsų pokalbius telefonu, šie veiksmai neabejotinai turės įtakos ir asmenims, su kuriais kalbėjotės. 

Kokios žmogaus teisės gali būti pažeistos?

Ikiteisminio tyrimo ir operatyviniai veiksmai gali riboti jūsų teisę į privatų gyvenimą. Tačiau šie veiksmai ne visada yra privatumo pažeidimas. Daugeliu atvejų įstatymas leidžia atlikti tokius veiksmus, tačiau pernelyg neribojant į jūsų privataus gyvenimo. 

pavyzdys Policija gali klausytis ir įrašyti jūsų pokalbius telefonu, norėdama ištirti nusikaltimą, tačiau įrašymas turi apsiriboti tik tyrimui reikalinga informacija. 

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip apsaugoti savo asmens duomenis, jeigu jūsų atžvilgiu atliekami ikiteisminio tyrimo ar operatyviniai veiksmai. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma