Teisė praktikuoti religiją

Jūs turite teisę praktikuoti savo religiją, kol esate pataisos įstaigoje. Tai reiškia, kad turėtumėte galėti atlikti savo religijos reikalaujamus pagrindinius ritualus, kuriuos galima pagrįstai atlikti pataisos įstaigoje, tačiau gerbiant įstaigos tvarką ir saugumą.

Religinė praktika

Yra daugybė būdų, kuriais galite praktikuoti savo religiją pataisos įstaigoje. Tai gali būti:

  • malda
  • religinės literatūros ir daiktų turėjimas
  • speciali dieta (pvz., vegetariška dieta)
  • susitikimai su jūsų religijos dvasininkais
  • pataisos įstaigoje organizuojamų religinių susitikimų lankymas

svarbu Turėkite omenyje, kad įstaigos administracija neprivalo įvykdyti jūsų religijos reikalavimų, kuriuos yra labai sunku įvykdyti.

pavyzdys Jei jūsų religijai reikia specialios dietos, kuri apima retus ir brangius gaminius ar sudėtingus ruošimo būdus, pataisos įstaigos administracija gali atsisakyti suteikti tokią mitybą.

Lietuvoje Bausmių vykdymo kodeksas ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, nurstato normas, susijusias su religine praktika pataisos įstaigoje.

Jūsų pareigos

Turėkite omenyje, kad turėtumėte gerbti kitų kalinių religinius įsitikinimus taip pat, kaip ir jie turėtų gerbti jūsų teises. Jei jie nepriklauso jokiai religijai, jūs turite tai gerbti.

Negalima naudoti savo religinių įsitikinimų, pateisinant jūsų įsipareigojimų pataisos įstaigoje nesilaikymą.

pavyzdys Jums, greičiausiai, nebus leidžiama naudotis savo religiniais įsitikinimais, jei nesilaikoma higienos reikalavimų pataisos įstaigoje.

Apribojimai

Jūsų laisvė praktikuoti religiją visais aukščiau išvardytais būdais gali būti apribota tik tuo atveju, jei toks apribojimas yra numatytas įstatyme, yra būtinas teisėtiems interesams apsaugoti ir nėra neproporcingas jūsų individualiai situacijai. Pavyzdžiui, šie teisėti interesai gali būti saugumas ir tinkama tvarka pataisos įstaigoje bei kitų kalinių teisių apsauga ir pan. Įstaigos administracija gali uždrausti tam tikrą praktiką, tačiau absoliutus draudimas praktikuoti savo religiją tikrai pažeis jūsų teises.

pavyzdys Jei jūsų religiniai ritualai apima aštrius daiktus ar medžiagas, kurių saugumo sumetimais pataisos įstaigoje draudžiama turėti, jūsų teisės nebus pažeistos, jei jų negalėsite naudoti.

Apribojimai negali būti taikomi neteisėtai diskriminuojant. Asmeniui neturėtų būti uždrausta atlikti religinių praktikų tik todėl, kad jis yra iš mažiau žinomos religijos arba kai visuomenėje yra tam tikrų stereotipų.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Religijos laisvė

Jei pataisos įstaigos administracija neteisėtai draudžia arba neleidžia praktikuoti savo religijos, tai gali pažeisti jūsų religijos laisvę. Labiausiai tikėtina, kad jūsų teisės bus pažeistos, jei įstaigos darbuotojai neleis jums atlikti tam tikrų religinių ritualų, net neperžiūrėję rizikos, kurią gali sukelti šie ritualai, arba nepateikdami tokio draudimo priežasčių.

Draudimas diskriminuoti ar nevienodai elgtis

Jei jums buvo draudžiama praktikuoti savo religiją, kai kiti kaliniai turėjo tokią galimybę, arba tam tikras apribojimas buvo nustatytas diskriminuojančiais motyvais, tai gali būti pažeidimas dėl nevienodo požiūrio ar diskriminacijos draudimo.

Kaip pasiskųsti

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, turėtumėte skųstis pataisos įstaigos administracijai. Skaitykite daugiau kaip pasiskųsti.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma