Valstybė yra pagrindinis žmogaus teisių sergėtojas, turintis teisę imtis reikiamų priemonių apsaugoti jūsų žmogaus teises. Taigi valstybė yra tas subjektas, kuris atsako, jeigu kažkas jums atsitinka.

Situacija, kurios metu pažeidžiamos žmogaus teisės, gali atsirasti šiais atvejais: 

Valstybės padarytas pažeidimas

Žmogaus teises gali pažeisti žmonės, atliekantys veiksmus valstybės vardu, ir jų elgesys yra laikomas valstybės elgesiu. Šie tarpininkai gali būti patys įvairiausi: valstybinės valdžios ir savivaldybių institucijų darbuotojai, policininkai, prokurorai, teisėjai ir t.t.

pavyzdys Jūsų teisė į teisingą teismo procesą buvo pažeista, jeigu teisėjas neleido išsakyti savo argumentų teismui, nors įstatymas jums tokią teisę ir suteikia, o kitai šaliai tokia galimybė buvo suteikta. Tokiu atveju valstybė tiesiogiai pažeidė jūsų žmogaus teises, nes teismas (ir teisėjas) yra dalis valstybės sistemos.

Nesuteikta valstybės apsauga

Valstybė neapsaugojo jūsų, kai privalėjo tai padaryti. Šiuo atveju problema galėjo kilti tarp jūsų ir kito asmens, o valstybė turėjo įsikišti ir jus apsaugoti, bet to nepadarė.

pavyzdys Jeigu jus gatvėje užpuolė, valstybė privalo ištirti šį nusikaltimą ir nubausti kaltą asmenį, pasitelkdama policiją ir prokuratūrą. Svarbu atskirti, kad užpuoliko elgesys yra nusikalstama veika, bet ne žmogaus teisių pažeidimas. Jeigu policija tinkamai neištirs šios nusikalstamos veikos ir paliks jus bejėgį, tai bus žmogaus teisių pažeidimas.

svarbu Vos vienas neigiamo pobūdžio konfliktas ar incidentas, į kurį įtrauktas kitas bendruomenės narys, nebūtinai reiškia, kad bus padarytas žmogaus teisių pažeidimas. Valstybė neprivalo kištis į kiekvieną tokią situaciją.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma