Ikiteisminio tyrimo veiksmai

Jūsų laikino sulaikymo laikotarpiu, kuris negali būti ilgesnis kaip 48 valandos, policijai ar kitoms valdžios institucijoms leidžiama atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Daugiau apie ikiteisminio tyrimo veiksmus galite paskaityti Baudžiamojo proceso kodekse.

pavyzdys Policijos pareigūnai gali jus apklausti arba paimti lyginamuosius pavyzdžius, pvz., jūsų DNR.

Kūno apžiūra

Po sulaikymo kartais yra būtina atlikti kūno apžiūrą, tai padaryti leidžia įstatymai. Tačiau jeigu bus atliekama jūsų kūno apžiūra, ją turi atlikti tos pačios lyties, kaip ir jūs, asmuo. Draudžiama atlikti kūno apžiūrą siekiant jus pažeminti.

Ikiteisminis tyrimas ir prievartos priemonės

Labai svarbu žinoti, kad policijai ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo metu su jumis elgtis nežmoniškais ar žeminančiu būdu, taip pat jums grasinti ar jus kankinti. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad pareigūnai negali jūsų mušti ar grasinti mušimu, kad išgautų iš jūsų prisipažinimą. Tačiau policija gali priversti jus laikytis įstatyme numatytų pareigų. Pavyzdžiui, jūs privalote leisti ekspertui paimti lyginamuosius pavyzdžius, tokius, kaip DNR. Jeigu jūs atsisakysite bendradarbiauti su policija, šiuos pavyzdžius iš jūsų policija paims naudojant prievartą. Tačiau svarbu žinoti, kad jiems draudžiama panaudoti daugiau prievartos, negu reikia norint paimti šiuos pavyzdžius. 

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Draudimas elgtis nežmoniškai ar žeminančiai 

Fizinis priekabiavimas ir bauginimas ikiteisminio tyrimo laikotarpiu gali pažeisti draudimą elgtis nežmoniškai ar žeminančiai, arba kankinti. Tačiau kaskart, kai jaučiatės pažeminti, nebūtinai reiškia, kad su jumis elgiamasi nežmoniškai ar žeminančiai. Jūs galite jaustis pažeminti tiesiog dėl to, kad esate sulaikyti ir todėl jaučiatės bejėgiškai ir pažeidžiamai.

Netinkamas elgesys turi būti bent minimalaus sunkumo, kad pažeistų žmogaus teises. Vertinant, ar su jumis buvo elgiamasi nežmoniškai ar žeminančiai, atsižvelgiama į tokias aplinkybes, kaip netinkamo elgesio trukmė, fiziniai ir psichologiniai padariniai, jūsų amžius, lytis ir jūsų sveikatos būklė. Tam, kad netinkamas elgesys būtų laikomas kankinimu, veiksmai turi būti ypač rimti ir žiaurūs bei sukelti dideles kančias. Skaitykite plačiau apie tai, kaip įvertinti ar buvo pažeistos jūsų teisės. 

Teisė į gyvybę

Jeigu policija naudoja perteklinę, nebūtiną jėgą, ir toks fizinės prievartos panaudojimas lemia sulaikytojo mirtį, gali būti pažeista teisė į gyvybę. Skaitykite plačiau apie tai, kaip įvertinti ar buvo pažeista teisė į gyvybę.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma