Jūs turite teisę pateikti skundą, jeigu manote, kad jūsų sulaikymo laikotarpiu buvo pažeistos jūsų teisės.  

Pirmiausia turite skųstis vietoje – Lietuvos valdžios institucijoms ir teismams. Tarptautinės ir Europos institucijos nepriims jūsų skundo, jeigu pirmiausia nebandėte skųstis vietos institucijoms. Į tarptautines ir Europos institucijas reikėtų kreiptis tik tada, jeigu, jūsų nuomone, Lietuvos institucijos nepatenkino jūsų reikalavimo ištaisyti jūsų teisių pažeidimą. 

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip ir dėl kokių priežasčių reikėtų teikti skundus Lietuvos institucijoms ir teismams. 

Apie skundų pateikimo tarptautinėms ir Europos institucijoms procedūras skaitykite skyriuje Žmogaus teisių gynimo institucijos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma