ES Priėmimo sąlygų direktyva įpareigoja visas valstybes nares užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojų materialinės priėmimo sąlygos užtikrintų tinkamą gyvenimo lygį, kuris garantuotų jų pragyvenimą ir apsaugotų jų fizinę ir psichinę sveikatą.

Judėjimo laisvė

Kaip prieglobsčio prašytojas, jūs galite laisvai judėti Lietuvos teritorijoje su tam tikrais apribojimais. Privalote gyventi centruose, esančiuose Pabradėje ar Rukloje. Dienos metu galite laisvai judėti, tačiau naktį turite likti centre, nebent turite centro leidimą nakvoti kitur. Migracijos departamentas gali nuspręsti apgyvendinti jus kitur, jei to reikia dėl jūsų poreikių.

Kai kuriais atvejais, įvardytais įstatymuose, jūsų judėjimo laisvė gali būti apribota jus sulaikant. Skaitykite daugiau apie sulaikymą prašant prieglobsčio.

Materialinės sąlygos

Centruose prieglobsčio prašytojams skiriami butai arba kambariai, atsižvelgiant į šeimos vienybę, lytį, kalbą ir kultūrinius aspektus. Mėnesinė finansinė išmoka nustatoma pagal pragyvenimo lygį Lietuvoje.

Švietimas

Prieglobsčio prašytojams, kuriems pagal amžių priklauso lankyti mokyklą, užtikrinama galimybė mokytis. Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą, vaikai turi teisę į parengiamuosius mokymus, įskaitant lietuvių kalbos mokymą.

Užimtumas

Prieglobsčio prašytojai gali dirbti Lietuvoje, jei sprendimas dėl jų tarptautinės apsaugos prašymo neįsigaliojo per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos dėl priežasčių, nepriklausančių nuo paties prieglobsčio prašančio asmens. Specialus leidimas dirbti nereikalingas.

Sveikatos apsauga

Centras yra atsakingas už prieglobsčio prašytojų nemokamus sveikatos patikrinimus ir būtinas sveikatos paslaugas, įskaitant nemokamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Pažeidžiami pareiškėjai

Organizuojant prieglobsčio prašytojų priėmimą, reikia atsižvelgti į kiekvieno pažeidžiamo asmens padėtį. Pažeidžiamais asmenimis laikomi:

  • nepilnamečiai
  • nelydimi nepilnamečiai
  • žmonės su negalia
  • vyresnio amžiaus asmenys
  • nėščios moterys
  • vienišos mamos ar tėvai su nepilnamečiais vaikais
  • prekybos žmonėmis aukos
  • asmenys, sergantys sunkiomis ligomis
  • asmenys su psichikos sutrikimais
  • asmenys, kurie buvo kankinami, prievartauti ar patyrė psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą

Atitinkama pagalba turi būti teikiama visos prieglobsčio procedūros metu pareiškėjams, turintiems specialių priėmimo poreikių.

Apskundimas

Jei manote, kad buvo pažeista jūsų teisė į tam tikras priėmimo sąlygas, galite pateikti skundą. Skaitykite daugiau apie skundus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma