Šeima yra faktiniai ar teisiškai pripažinti asmeniniai dviejų partnerių santykiai, taip pat santykiai tarp tėvų ir vaiko. Teisę užmegzti ir palaikyti šiuos santykius, taip pat teisę jų neužmegzti gina žmogaus teisės.

Šeima ir žmogaus teisės

Mes visi turime tam tikrą vaidmenį šeimoje, nesvarbu mes ar mūsų tėvai sukūrė šeimą. Beveik kiekvieną dieną vartojame žodį „šeima“ aptardami įvairius klausimus.

Žmogaus teisės saugo glaudžius asmeninius ryšius (santykius) tarp jūsų ir jūsų šeimos narių. Ši teisė vadinama teise į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Bet kaip išsamiai esame informuojami apie įvairias teises ir pareigas, įskaitant tas, kurios taikomos kitiems šeimos nariams - sutuoktinui, tėvams ar vaikui? Ar galime patys apsispręsti dėl klausimų, susijusių su mūsų reprodukcine sveikata?

Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą apima įvairius aspektus, tokius kaip:

  • teisę spręsti visus klausimus, susijusius su reprodukcine sveikata, įskaitant jūsų pasirinkimą nesukurti šeimos
  • teisę žinoti savo kilmę
  • teisę kurti šeimą, įskaitant santuoką, civilinę partnerystę ir įsivaikiniti
  • santykius su partneriu ar sutuoktiniu, įskaitant sutuoktinio teises ir pareigas
  • tėvų santykius su vaiku, įskaitant tėvų valdžią
  • vaiko santykius su savo tėvais, įskaitant išlaikymą 

Apie šį Gidą

Šiame Gide bus paaiškinta „šeimos“ sąvoka ir situacijos, kurios dažniausiai gali turėti įtakos jūsų reprodukcinėms teisėms, sutuoktinio ar tėvų teisėms ir pareigoms ar vaiko teisėms. Taip pat bus paaiškinta, kaip įvairūs veiksmai tokiose situacijose gali trukdyti jūsų teisei į privatų ir šeimos gyvenimą.

Įvertinkite savo žinias

Jei naudojate Gidą mokymosi tikslais, Gidas sudaro galimybę pasitikrinti savo žinias apie Gide esančias žmogaus teisių temas atliekant testus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma