Jūs turite teisę turėti vardą, kuris taip pat yra jūsų tapatybės dalis. Jūsų vardas yra išrinktas ir įregistruotas po gimimo, todėl jūsų tėvai turi teisę išrinkti vardą ir jį įregistruoti.

Tiek jūsų teisė turėti vardą, tiek tėvų teisė išrinkti jums vardą yra saugomos žmogaus teisės, vadinamos teise į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje galite sužinoti apie savo teisę turėti vardą ir sužinoti, kaip jį pakeisti. Informaciją apie vardo pasirinkimą, jo registraciją ir pakeitimą iš tėvų perspektyvos rasite skyriuje Tėvai.

svarbu Šis skyrius skirtas vaikams ir paaugliams, todėl pateikta supaprastinta informacija iš jų perspektyvos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma