Auka vaikas

Daugeliu smurto artimoje aplinkoje atveju vaikai tampa aukoms. Vaikai gali tapti tiesioginėmis smurtautojo aukomis arba netiesioginėmis aukomis, kai vaikai yra priversti stebėti smurto artimoje aplinkoje įvykius. Vaikų apsaugai taikomas išskirtinis teisinis reglamentavimas dėl jų situacijos specifikos.

Kai smurto artimoje aplinkoje auka yra nepilnametis, jis taip pat turi teisę gauti valstybės taikomas apsaugos priemones ir siekti, kad smurtautojas atsakytų už savo veiksmus, gauti kompensaciją. Tačiau nepilnamečiai turi turėti atstovą (pvz., teisinių dokumentų pasirašymui). Jeigu teisinis vaiko atstovas nesiima ar atsisako imtis teisinių veiksmų siekiant užtikrinti vaiko interesus, tai gali padaryti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba arba prokuroras.

Atskyrimas nuo šeimos

Tais atvejais, kai vaikams gresia pavojus artimoje aplinkoje (pvz., dėl tėvų ar globėjų veiksmų) ir todėl vaiko interesai nėra atstovaujami, jis gali būti atskirtas nuo šeimos jeigu neįmanoma panaikinti rizikos vaikui nukentėti jam likus šeimoje. Kai sprendžiama dėl atskyrimo nuo šeimos vaikas turėtų būti laikomas saugioje aplinkoje – krizių centre, medicinos įstaigoje, pas laikinus globėjus ar kitoje saugioje vietoje.

Jeigu vaiko tėvai ar globėjai kelia pavojų vaiko gyvybei, sveikatai ar laisvei, policija ir kiti subjektai turi pareigą apie tai pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, esant poreikiui, laikinai pritaikys vaiko apsaugos priemones, pvz., perduos vaiką kitam iš tėvų arba artimiems giminaičiams. Įprastai šios priemonės gali būti taikomos iki 30 dienų.

Pagalba smurto aukoms

Vaikui, kuris tapo smurto artimoje aplinkoje auka, turėtų būti suteikta nemokama pagalba, kad jo fizinė ir psichologinė sveikata būtų atstatyta ir jis sėkmingai integruotųsi į visuomenę. Sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos, integracijos procesai turėtų vykti vaikui saugioje aplinkoje, kurioje būtų saugoma vaiko sveikata, savigarba ir orumas, saugomos vaiko paslaptys. Įprastos priemonės saugant vaikus turi būti taikomos ir administracinių nusižengimų, civiliniame ir baudžiamajame procese. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šiame procese šeimai suteikia įvairią pagalbą.

Draudžiama nepilnametę auką:

  • palikti vieną, išskyrus tais atvejais, kai pats vaikas to nori ir toks noras tinkamai įvertinamas psichologų, kvalifikuotų darbui su smurto artimoje aukomis–vaikais
  • palikti be psichologinės ar kitokios pagalbos
  • suvesti su smurtautoju, kai vaikas nėra tam psichologiškai pasiruošęs
  • versti privalomomis priemonėmis suteikti informaciją ar atlikti kitus veiksmus

Vaikų apsauga ir žmogaus teisės

Kai smurto artimoje aplinkoje auka tampa nepilnametis, gali įvykti panašūs žmogaus teisių pažeidimai, kaip ir tais atvejais, kai nukenčia pilnametis asmuo.

Kai valstybės institucijos nesugebėjo imtis tinkamų veiksmų apsaugoti vaiką, gali būti pažeista teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Pavyzdžiui, jeigu institucijos atskyrė vaiką nuo šeimos tinkamai neįvertinusios situacijos arba apribojo tėvų valdžią vaikui.

Taip pat gali būti pažeista teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, kai vaikas dalyvavo teismo procese, susijusiame su smurtu artimoje aplinkoje, ir institucijos nesugebėjo užtikrinti tinkamo bylos nagrinėjimo ir vaiko interesų apsaugos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma