Diskriminacijos situacijos

Diskriminacija gali atsirasti įvairiose situacijose, dažniausiai darbo vietoje, švietimo įstaigose arba įsigyjant prekes ir paslaugas. Valstybės institucijoms ir privatiems subjektams ar fiziniams asmenims draudimas diskriminuoti yra privalomas ir asmuo negali būti nevienodai vertinamas dėl savo savybių.

Bet koks skirtingas požiūris, pagrįstas jūsų ypatumais, pvz., amžiumi, lytimi, tautybe ir t.t., paprastai yra draudžiamas. Tačiau vienose srityse su diskriminacija susiduriama dažniau, nei kitose. Todėl egzistuoja specialios apsaugos nuo diskriminacijos priemonės užimtumo, švietimo, vartotojų teisių, sveikatos priežiūros ir kitose srityse.

svarbu Patyrus diskriminaciją kitose srityse taip pat turite galimybe apginti savo teises, ypač jei esate diskriminuojami valdžios institucijų, pvz., policijos ir kitų teisėsaugos ar administracinių institucijų.

Diskriminacija ir žmogaus teisės

Draudimas diskriminuoti skirtinguose teisės aktuose ir skirtingose srityse gali būti įtvirtintas nevienoda apimtimi. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teisės ir laisvės turi būti saugomos ir įgyvendinamos nediskriminuojant. Tačiau tai taip pat yra savarankiška teisė, kurią galite remtis atskirai, nenurodydami kitų teisių, kurios gali būti taikomos bet kuriam valstybės reguliuojamam santykiui.

Kai kuriose srityse diskriminacijos draudimas yra išsamesnis, pavyzdžiui, darbo srityje. Paprastai tai yra sritys, kuriose diskriminacija yra plačiau paplitusi, ir kur Europos Sąjunga taip pat aktyviai leidžia teisės aktus. Kitose srityse apsauga yra bendro pobūdžio.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškinta kuriuose srityse dažniausiai pasireiškia diskriminacija.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma